تاریخچه فعالیت شرکت سرمایه گذاری کوه نور

شرکت سرمایه گذاری کوه نور (سهامی عام) در تاریخ 17/11/1384 تحت شماره ثبت 25662 در اداره ثبت شرکت های مشهد به صورت شرکت سهامی عام با سرمایه اولیه 10 میلیون ریال ثبت شد.محل اصلی شرکت درمشهد واقع است و فعالیت آن در صنعت ساختمان،املاک و مستغلات است.
شرکت سرمایه گذاری کوه نور (سهام عام)در تاریخ 16/1/1391 تحت شماره 11136 به عنوان نهاد مالی(هلدینگ)نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت گردید و در تاریخ 5/3/1392 به عنوان یکصد وسی ودومین نهاد معاملاتی در فهرست شرکت های بازار پایه توافقی فرابورس و در گروه انبوه سازی ،املاک و مستغلات درج شد.نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری کوه نور "ثنور" می باشد.

موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت سرمایه گذاری کوه نور مطابق ماده 3 اساسنامه آن عبارت است از:

الف- موضوع فعالیت اصلی:

1- سرمایه گذاری در سهام ، سهم الشرکه،واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادردارای حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود،کنترل شرکت ،موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی)در زمینه یا زمینه های زیر فعالیت کند:
• تهیه زمین واجرای طرح های ساختمانی از جمله ساختمان های مسکونی ، تجاری واداری اعم از شهرک سازی ، مجتمع سازی و خرید ، فروش،اجاره و بهره برداری ازاملاک و مستغلات.
• تولید، واردات،صادرات،توضیع ومعاملات کلیه مصالح و تجهیزات ساختمانی.
• ارائه خدامات فنی،مهندسی وطراحی پروژه های ساختمانی (اعم از مسکونی،تجاری واداری)،عمرانی و شهرک سازی.

2- انجام فعالیت های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند 1 فوق:

2-1- خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.
2-2- خدمات طراحی و مهندسی اصولی وتضمین پروژه ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.
2-3- انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی های تکنولوژی ، فنی ، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.
2-4- تامین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع ازجمله اخذ تسهیلات مالی با نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت.
2-5- تدوین سیاست های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر .
2-6- شناسایی فرصت های سرمایه گذاری به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.
2-7- ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.

3- سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رای آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصرا به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می نمایند.
3-1- خدمات موضوع بند 2 فوق.
3-2- حمل ونقل، انبار داری، بازاریابی، توزیع وفروش محصولات.

ب) موضوع فعالیت های فرعی

1- سرمایه گذاری در مسکوکات ، فلزات گران بها ، گواهی سپرده ی بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی اعتباری مجاز.
2-سرمایه گذاری در سهام ، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها ، موسسات یا صندق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا درآن نفوذ قابل ملاحظه نیابد ، یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای 1و2 قسمت الف این ماده فعالیت نماید.
3-سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طورمعمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک وراق بهادار نمی دهد.
4-سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی ، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع.

5- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:
5-1- پذیرش سمت در صندق های سرمایه گذاری.
5-2- تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار.
5-3-مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار.
5-4-تضمین نقد شوندگی ، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار