گزارش تصويري

۱۳۹۴-۱۰-۲۹

همایش ترویج فرهنگ مصرف شیرو جشنواره شیر مدارس درسبزوار روابط عمومی – ۱۳۹۱/۰۲/۱۳

۱۳۹۴-۱۰-۲۹

چهارمین جشنواره شیر مدارس و اولین جشنواره مراکز پیش دبستان شهر روداب روابط عمومی – ۱۳۹۱/۰۲/۱۹

۱۳۹۴-۱۰-۲۹

حضور شرکت پگاه در نمایشگاه اگروفود ۲۰۱۳

۱۳۹۴-۱۰-۲۹

نشست خبری صنایع شیر ایران در دی ماه ۱۳۹۲ روابط عمومی و امور بین الملل – ۱۳۹۲/۱۱/۱۶