پگاه در یک نگاه

۱۳۹۴-۱۰-۲۸

جایگاه پگاه در بین ۱۰۰ شرکت برتر

سازمان مدیریت صنعتی همه ساله بر اساس حجم فروش نسبت به بررسی ومعرفی شرکتهای برتر ایران اقدام می نماید.فهرست صد شرکت برتر، مجموعه‌ای متعلق به شرکت‌های بزرگ ایرانی است. دراین فهرست، بر روی شناسایی آرایش بنگاه های بزرگ کشور در کنار یکدیگر تمرکز شده است، به این دلیل که نگاه کلان ملی در شکل گیری این فهرست مورد نظر سازمان  […]
۱۳۹۴-۱۰-۲۸

انجمن های مرتبط با شرکت

۱- عضو انجمن مدیریت کیفیت(عضو هئیت مدیره) ۲- عضو انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران(عضو هئیت مدیره) ۳- عضو انجمن صنایع لبنی(عضو هئیت مدیره) ۴- عضو مجمع تشکل های غذایی