دی ۲۸, ۱۳۹۴

هئیت مدیره و مدیران

دی ۲۸, ۱۳۹۴

جایگاه پگاه در بین ۱۰۰ شرکت برتر

سازمان مدیریت صنعتی همه ساله بر اساس حجم فروش نسبت […]
دی ۲۸, ۱۳۹۴

انجمن های مرتبط با شرکت

۱- عضو انجمن مدیریت کیفیت(عضو هئیت مدیره) ۲- عضو انجمن […]
دی ۲۸, ۱۳۹۴

ساختار سازمانی